• Telefon zaufania

    "Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu   Zachęcamy uczniów przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne do skorzystania z bezpłatnej infolinii...

 • DNI WOLNE 2021/2022

  Dodatkowe dni wolne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19 w Radomiu - rok szkolny 2021/2022


 

Z życia szkoły...

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTĘ BOŻONARODZENIOWĄ

KONKURS PLASTYCZNY

na

„Najpiękniejszą Kartę Bożonarodzeniową”

 

Stwórz własnoręczne kartę bożonarodzeniową i zdobądź nagrody.

 

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – III
 • Każdy uczeń biorący udział w konkursie wykonuje jedną kartę świąteczną dowolną techniką plastyczną
 • Format pracy A5 lub inny
 • Na odwrocie karty należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę
 • Prace należy składać do organizatorów konkursu: p. Magdaleny Brożyny oraz p. Kamili Grzyb w terminie do 13 grudnia 2021r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 grudnia 2021r., zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Organizatorzy konkursu:

                                                                                       Kamila Grzyb

                                                                                     Magdalena Brożyna

 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

 

na  NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

  

 

      1. WARUNKI UCZESTNICTWA : 

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – III
 • Każdy uczeń biorący udział w konkursie wykonuje jedną kartę świąteczną dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wydzieranie, wyklejanie itp.), można zastosować techniki mieszane
 • Format pracy A5 lub inny niestandardowy
 • Na odwrocie karty należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę
 • Prace należy składać do : p. Magdaleny Brożyny oraz p. Kamili Grzyb w terminie do 13 grudnia 2021r.
 • Dopuszczona jest niewielka pomoc dorosłych przy wykonywaniu zadania

      2.CELE KONKURSU:

 • Podtrzymanie polskich tradycji świątecznych
 • Zachęcanie do kultywowania zwyczaju obdarowywania się kartkami świątecznymi
 • Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu plastycznego
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej
 • Inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych

      3. ORGANIZATORZY:

 • p. Kamila Grzyb
 • p. Magdalena Brożyna

       4. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 •  O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
 •  Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
  • oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,
  • nawiązanie do tematyki świątecznej,
  • estetyka wykonania,
  • stopień trudności wybranej techniki plastycznej.
 •  Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku szkolnym 15 grudnia 2021 roku.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć prac oraz informacji o wygranej na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku szkolnym.

 

 

Dzień Pluszowego Misia 2021