Z życia szkoły...

Regulamin szkolnego turnieju "Mistrz gry w warcaby".

 
 
REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU „MISTRZ GRY W WARCABY”
 
CELE:
 
•popularyzacja przyjemnej oraz pożytecznej formy spędzania czasu wolnego,
 
•wyłonienie mistrza i wicemistrza gry w warcaby,
 
•kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 
poprzez zabawę i czystą rywalizację,
 
• pobudzanie dzieci i młodzieży do zaradności i podejmowania decyzji
 
w sytuacjach trudnych i niepewnych,
 
•rozwijanie zdolności i umiejętności myślenia twórczego,
 
•rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad i reguł,
 
•rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką,
 
•integracja środowiska szkolnego.
 
ORGANIZATORZY TURNIEJU:
 
•mgr Magdalena Brożyna
 
•mgr Kamila Grzyb
 
•mgr Wioleta Żelazowska
 
TERMIN TURNIEJU:
 
•I etap – 10 maj 2024r. godz. 9.00 sala nr 4
 
•II etap – finał - 22 maj 2024r. godz. 9.00 sala gimnastyczna
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 
•turniej skierowany jest do uczniów klas II – VIII PSP nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu,
 
•turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
 
a) klasy II - IV,
 
b) klasy V – VIII
 
•w turnieju mogą startować osoby, które do dnia 6 maja 2024r. dokonają zgłoszenia i dostarczą
 
kartę zgłoszeniową, którą trzeba pobrać wcześniej z dużej świetlicy,
 
Turniej warcabowy składać się będzie z dwóch etapów:
 
Etap I - eliminacje
 
•w etapie I biorą udział wszystkie zgłoszone osoby.
 
Uczestnicy grają w dwóch grupach zgodnie z listą rozgrywek warcabowych;
 
•podczas etapu I zawodnik gra partie, za które zdobywa punkty.
 
Zawodnik z największą liczbą punktów i jednocześnie największą liczbą wygranych partii
 
przechodzi do etapu II;
 
•podczas etapu I i II uczniowie rozpoczynają grę z przeciwnikiem
 
wyłonionym w drodze losowania;
 
•osoba z numerem pierwszym rozpoczyna rozgrywkę z osobą nr 2,
 
osoba z numerem 3 gra z osobą nr 4 itd.;
 
•wyłonienie zwycięzców w etapie I będzie odbywało się na zasadzie udzielania punktów podczas
 
rozgrywek warcabowych: zwycięstwo jednej partii - 2 pkt., remis - 1 pkt;
 
•zwycięzca etapu I przechodzi do dalszego pojedynku do etapu II.
 
Etap II - turniej główny
 
•w etapie II grają najlepsi zawodnicy wyłonieni z etapu I;
 
•rozgrywki podczas etapu II odbywają się w systemie pucharowym – wyłonienie zwycięzców
 
szkolnego mistrza i wicemistrza gry w warcaby;
 
•wyłonienie zwycięzców etapu II będzie odbywało się na takiej samej zasadzie jak w etapie I -
 
za wygraną 2 pkt., za remis 1pkt, za przegraną 0 pkt.
 
Wygrana wtedy, gdy Zawodnik zbije wszystkie pionki przeciwnika.
 
Zawodnik mający pionki, ale gdy nie może nimi wykonać ruchu przegrywa;
 
•po zakończonym etapie II nastąpi rozdanie zwycięzcom pucharów i dyplomów;
 
•za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozgrywanie partii,
 
przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatora,
 
uczestnik może zostać wykluczony z turnieju.
 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator.
 
Wszystkie wątpliwości dotyczące przepisów tego regulaminu ostatecznie rozstrzyga Organizator.
 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
 

Mistrz Pięknego Czytania w kategorii klasy I-II.

23 kwietnia odbył się Koncert Laureatów VIII Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania.

Wśród nich uczeń klasy I Naszej szkoły Igor Wójcicki

czyta na finale jako Mistrz Pięknego Czytania w kategorii klasy I-II.

 

Laureaci I edycji konkursu plastyczno-literackiego: "Świat z obrazów Jacka Malczewskiego oczami mojej wyobraźni".

Rok 2024 ogłoszony został rokiem Jacka Malczewskiego i rozpoczął
 
I edycję konkursu plastyczno-literackiego:
 
"Świat z obrazów Jacka Malczewskiego oczami mojej wyobraźni".
 
Pośród laureatów konkursu znaleźli się nasi uczniowie:
 
Zofia Wróbel klasa I
  
Wiktoria Jakubiak klasa III
 
Julia Michalska klasa III.
 
23 kwietnia dzieci odbierały wyróżnia i nagrody w Muzeum im. Jacka Malczewskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finał VIII Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania

Dnia 12 kwietnia w PSP nr 21 w Radomiu odbył się finał VIII Regionalnego Konkursu Pięknego
 
Czytania. Głównym organizatorem konkursu było Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
 
Polskich oddział w Radomiu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu.
 
Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Igor Wójcicki z klasy IA, Natalia Płatos z klasy IIIA
 
oraz Amelia Płatos z klasy VIIA, którzy w szkolnych eliminacjach konkursu zwyciężyli w swoich
 
kategoriach wiekowych. Podczas finału uczniowie prezentowali jury konkursu wybrany fragment
 
prozy z kanonu literatury pięknej.