Z życia szkoły...

Koncert Laureatów VIII Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania

Koncert Laureatów VIII Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania.
Nagrodzeni w kategorii: szkoły podstawowe, klasy I-II
MISTRZ CZYTANIA:
WICEMISTRZ CZYTANIA EX AEQUO:
WYRÓŻNIENIA:
 • Mikołaj Stanisławek kl. II z PSP nr 2 w Radomiu;
 • Maja Rzeźnik kl. I z PSP nr 6 w Radomiu;
 • Aleksandra Kozłowska kl. II z PSP2 w Radomiu
 • Nikola Bil kl. II z PSP nr 25 w Radomiu;
 • Elena Peloso kl. II z PSP nr 31 w Radomiu;
 • Zuzanna Tonderska kl. II z PSP w Policznie
Nagrodzeni w kategorii: szkoły podstawowe, klasy III-IV
MISTRZ CZYTANIA:
 • Szymon Antecki kl. III z PSP nr 7 w Radomiu
WICEMISTRZ CZYTANIA EX AEQUO:
WYRÓŻNIENIA:
 • Wiktoria Wiśniewska kl. IV z PSP nr 5 w Radomiu;
 • Adele Rdzanek kl. IV z PSP nr 13 w Radomiu;
 • Dominika Niewola kl. II z PSP21 w Radomiu
 • Pola Fituch kl. IV z PSP nr 22 w Radomiu;
 • Jan Niesmiejanow kl. III z PSP nr 26 w Radomiu;
 • Maja Niewola kl. IV z PSP nr 29 w Radomiu;
 • Jan Miłosz kl. III z PSP nr 33 w Radomiu;
 • Roksana Wolak kl. IV z ZSP nr 1 w Radomiu;
 • Antonina Bartosiewicz kl. IV z PSP w Policznie
Nagrodzeni w kategorii: szkoły podstawowe, klasy V-VI
MISTRZ CZYTANIA:
 • Zofia Mirkowska kl. VI z ZSP nr 1 w Radomiu
WICEMISTRZ CZYTANIA EX AEQUO:
 • Zofia Bus kl. V z PSP nr 15 w Radomiu
 • Beata Kosińska kl. VI z PSP nr 21 w Radomiu
WYRÓŻNIENIA:
Nagrodzeni w kategorii: szkoły podstawowe, klasy VII-VIII
MISTRZ CZYTANIA:
 • Katarzyna Pietrasik kl. VIII z PSP nr 17 w Radomiu
WICEMISTRZ CZYTANIA EX AEQUO:
 • Gabriela Kotkowska kl. VIII z PSP nr 25 w Radomiu
 • Aleksandra Woźniak kl. VIII z PSP nr 33 w Radomiu
WYRÓŻNIENIA:
 • Natalia Kępka kl. VII z PSP nr 2 w Radomiu;
 • Maja Sierdzińska kl. VII z @PSP21 w Radomiu;
 • Stanisław Kucewicz kl. VII z PSP nr 24 w Radomiu;
 • Piotr Walkiewicz kl. VIII z PSP nr 26 w Radomiu;
 • Aleksandra Muc kl. VII z ZSP nr 1 w Radomiu
 • Klara Wilkowska kl. VII z Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie
 • Barbara Kozieł kl. VII z PSP w Policznie
Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!
 
 
 
 
 
 

Plakat promujacy Dzień Ziemi - wyniki konkursu plastycznego

W dniu 22.04.2024 r zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego
 
zorganizowanego dla klas starszych, w którym uczniowie w sposób najbardziej
 
oryginalny mieli przedstawić plakat promujący Dzień Ziemi.
 
I miejsce - Oskar Michalski
 
II miejsce - Paulina Walczak
 
III miejsce - Zuzanna Marchewka
 
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz bardzo gratulujemy.
 
Organizatorzy: pani Olga Szczepańska oraz pan Michał Szpilski
 
 
 
 

Regulamin szkolnego konkursu mini playback show „Twoja twarz brzmi znajomo”

 
Regulamin szkolnego konkursu
 
mini playback show „Twoja twarz brzmi znajomo”
 
CELE KONKURSU:
 
• popularyzowanie działań artystycznych,
 
• rozwijanie kreatywności dzieci,
 
• integracja społeczności szkolnej,
 
• promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
 
• rozwijanie zainteresowań uczniów i uzdolnień muzycznych i aktorskich,
 
• zachęcenie do czynnego udziału w imprezach szkolnych.
 
ORGANIZATORZY:
 
• Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Magdalena Brożyna i p. Kamila Grzyb
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 
• Konkurs jest adresowany do uczniów klas I - VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19
 
w Radomiu i rozstrzygany będzie w dwóch grupach wiekowych:
 
a) uczniowie klas I-III
 
b) uczniowie klas IV-VIII
 
• W konkursie mogą brać udział soliści/ duety/ zespoły (do max. 5 osób).
 
• Uczniowie mogą dobierać się między klasami,
 
ale jedynie w tej samej kategorii wiekowej.
 
• Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia
 
dostępnej u opiekunek SU p. Kamili Grzyb i p. Magdaleny Brożyny
 
i dostarczenie jej do dnia 30 kwietnia 2024r. do opiekunek SU.
 
• Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
 
oraz zasad kultury osobistej i etyki podczas prezentacji.
 
• Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór muzyczny
 
i przygotowuje się we własnym zakresie.
 
• Wybór utworu nie podlega żadnym ograniczeniom gatunkowym,
 
jednakże musi być odpowiedni dla młodej publiczności.
 
• Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
 
Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie.
 
• Wszystkie rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza
 
sobie sam wykonawca.
 
• Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia
 
uczestnika, jeśli wybrany utwór nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów.
 
FORMA KONKURSU:
 
Prezentacja programu artystycznego polega na zabawie w naśladownictwo gwiazd
 
muzyki polskiej lub zagranicznej (od muzyki klasycznej do muzyki współczesnej)
 
poprzez jak najwierniejsze wcielenie się w rolę - imitując ich śpiew,
 
taniec, sceny z oficjalnych teledysków przy wykorzystaniu autentycznych utworów
 
jako playbacku w przygotowanych we własnym zakresie strojach i rekwizytach.
 
OCENA:
 
Ocenę występu dokona Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 
Komisja oceniająca będzie punktowała w skali od 1 do 6 następujące elementy:
 
• poprawna imitacja śpiewu,
 
• ogólny wyraz artystyczny, oryginalność,
 
• układ taneczny,
 
• dobór repertuaru,
 
• charakteryzacja wykonawcy (przebranie, rekwizyty).
 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:
 
• 24 maj 2024r podczas Festynu Rodzinnego
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
 
w dowolnym momencie, informując uczestników o wszelkich zmianach.
 
Wszelkie sytuacje sporne lub nieuwzględnione w regulaminie
 
będą rozstrzygane przez Organizatora.
 
Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym życiu szkoły
 
i ma charakter rozrywkowy.
 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
 
 

Wyniki konkursu plastyczno - technicznego "Ekoludek - drugie życie śmieci"

Wyniki konkursu plastyczno - technicznego "Ekoludek - drugie życie śmieci"

zorganizowanego przez panią Anetę Paliczuk:

Miejsce I: Tomasz Kutkiewicz - oddział przedszkolny


Aleks Gąsior - klasa 2

Miejsce II: Filip Michałek - oddział przedszkolny


Zofia Wróbel - klasa 1

Miejsce III: Maciej Machnio - oddział przedszkolny


Izabela Michałek - klasa 2

Wyróżnienia:


Zuzanna Katus - oddział przedszkolny


Marcel Płatos - oddział przedszkolny


Lena Rola - oddział przedszkolny


Natan Okrutny - klasa 1


Marcel Stępień - klasa 1

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!