Z życia szkoły...

Konkurs na plakat promujący Dzień Ziemi

 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII
 
Regulamin:
 
„Celem konkursu jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, wymieraniem
 
gatunków czy brakiem wody, zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej
 
przyjazny dla Naszej planety”.
 
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego Dzień Ziemi. Plakat powinien
 
zawierać elementy graficzne oraz tekstowe, oraz mieć format A3. Technika wykonania pracy
 
jest dowolna. Autorem plakatu może być jedna osoba.
 
2. Prace oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu jury konkursu.
 
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy natomiast laureaci I-III miejsca
 
atrakcyjne nagrody.
 
4. W ocenie pracy przede wszystkim będzie oceniane:
 
realizacja tematu konkursu,
 
estetyka wykonania pracy,
 
pomysłowość i oryginalność.
 
5. Podpisane (na odwrocie) prace należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego
 
do dnia 18.04.2024r.
 
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
 
autorskich do plakatu.
 
7. Prace konkursowe przechodzą na własność szkoły (nie będą zwracane).
 
8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 22.04.2024 r.
 
Wszystkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu p. Olgi Szczepańskiej
 
i p. Michała Szpilskiego.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
 
 

Wyniki konkursu wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych

Wyniki konkursu wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych

Miejsce I

Malwina Mosionek - kl.7a

Miejsce II

Bartosz Kaczmarczyk - kl. 8a

Miejsce III

Alicja Czarnecka - kl. 7a

 

Wyróżnienia

Klaudia Krzosek - kl. 6a

Natalia Guza - kl. 6a

Maja Durak - kl. 8a

 

GRATULUJEMY!!!

 

 

W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klas IV - VIII

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.


Organizator konkursu: Pani Olga Szczepańska i Pan Michał Szpilski

4

1

2

5

 

Wyniki Konkursu Czytelniczego Radomscy Tropiciele Książek

Szkolny etap konkursu przebiegał od grudnia 2023r. do marca 2024r.

W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas III – VIII.

Laureatką szkolnego etapu konkursu została:

 Aleksandra Majewska z klasy IVA

Ola uzyskała największą liczbę punktów i zakwalifikowała się do finału konkursu, który odbędzie

się 24 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu.

Wszyscy uczestnicy szkolnego etapu  konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami.

 

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

Konkurs odbył się 22 marca w bibliotece szkolnej.

W konkursie wzięło udział 19 uczestników z klas I- VIII.

Do regionalnego etapu konkursu, który odbędzie się Publicznej Szkole Podstawowej nr 21

w Radomiu, zakwalifikowali się:

1.   Igor Wójcicki – klasa IA

2.   Natalia Płatos – klasa IIIA

3.   Amelia Płatos – klasa VIIA

Wszyscy uczestnicy szkolnego etapu konkursu zostali nagrodzeni dyplomami.

     Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy finalistom!   

Szkolni organizatorzy konkursu: Jolanta Spodniewska, Małgorzata Białkowska,

                  Aleksandra Dziubasik