Z życia szkoły...

Dzien Otwarty Szkoły 2024

21 marca 2024 roku w godzinach 15.00 - 17.00 zapraszamy serdecznie
 
na Dzień Otwarty Szkoły.
 
W programie:
 
- występy artystyczne naszych uczniów,
 
- trasa przygód - zwiedzanie szkoły,
 
- przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły,
 
- możliwość konsultacji z pedagogiem, psychologiem, logopedą.
 
 
ZAPRASZAMY!!!
 
 
 

Projekt "Bezpieczeństwo w sieci - my to rozumiemy".

W naszej szkole realizowany był projekt "Bezpieczeństwo w sieci - my to rozumiemy".
 
Głównym celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w cyberprzestrzeni.
 
Projekt realizowany był przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
 
 
 
 
 
 
 

Kanpki dla potrzebujących z Caritas Diecezji Radomskiej wykonane przez uczniów kl. 2

Nasi wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu już kilka razy włączyli się w akcję Caritas,
 
przekazując kanapki dla podopiecznych organizacji.
 
Akcję tę wsparli również nasi drugoklasiści przekazując kolejną turę kanapek dla najbardziej potrzebujących
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakłądki do książek wykonane przez uczniów ze SKW

W naszej szkolnej biblioteczce "Czytadełko" pojawiły się zakładki do książek

wykonane przez uczniów ze Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Zapraszamy do czytania i korzystania z zakładek.

 

  

VIII Regionalny Konkurs Pięknego Czytania

VIII Regionalny Konkurs Pięknego Czytania
 
Regulamin
 
ORGANIZATOR:
 
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Radomiu
 
WSPÓŁORGANIZATORZY:
 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu,
 
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznym
 
i im. Romualda Traugutta w Radomiu
 
2. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
 
CELE KONKURSU:
 
1. Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.
 
2. Kształtowanie kultury czytelniczej.
 
3. Rozwijanie twórczych talentów.
 
4. Propagowanie czytelnictwa.
 
PRZEBIEG KONKURSU
 
1. ETAP SZKOLNY
 
a) Etap szkolny konkursu odbędzie się 22.03.2024 r.( piątek ) o godz.11.00
 
w bibliotece szkolnej
 
b) Komisja ocenia wystąpienia uczestników,
 
którzy zaprezentują wybrany przez siebie fragment prozy
 
z kanonu literatury pięknej (wystąpienie maksymalnie 3 min.)
 
Ocenie podlegają:
 
 płynność i bezbłędność czytania,
 
 wyrazistość i dykcja,
 
 interpretacja tekstu,
 
 ogólne wrażenie artystyczne.
 
c) Szkołę w etapie regionalnym reprezentują:
 
 1 finalista etapu szkolnego z klas I-II
 
 1 finalista etapu szkolnego z klas III-IV
 
 1 finalista etapu szkolnego z klas V-VI
 
 1 finalista etapu szkolnego z klas VII-VIII
 
2. ETAP REGIONALNY
 
a) W etapie regionalnym komisja ocenia wystąpienia uczestników,
 
którzy zaprezentują (wystąpienie maksymalnie 3 min.)
 
wybrany przez siebie fragment prozy z kanonu literatury pięknej.
 
Ocenie podlega płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja,
 
interpretacja tekstu, ogólne wrażenie artystyczne, dyscyplina czasowa.
 
b) Przesłuchania finalistów etapu regionalnego odbędą się:12.04.2024 r.
 
od godz. 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu
 
ul. Trojańska 5 - biblioteka szkolna.
 
Karty zgłoszenia do konkursu do pobrania w bibliotece szkolnej
 
Koordynatorzy szkolni:
 
Jolanta Spodniewska – nauczycielka języka polskiego
 
Małgorzata Białkowska – nauczyciel bibliotekarz
 
Aleksandra Dziubasik – nauczycielka języka polskiego