Z życia szkoły...

UWAGA!

Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 16 marca bieżącego roku do 25 marca włącznie.
Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

zawieszenie


DNI OTWARTE!

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych na obszarze całego kraju informujemy, iż został odwołany zaplanowany na 12 marca bieżącego roku Dzień Otwarty Szkoły. Niemniej jednak informujemy, że w dalszym ciągu będzie trwał nabór do naszej placówki. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą szkoły, umieszczoną na stronie internetowej oraz do polubienia naszego profilu na platformie facebook. Liczymy na przyszłą współpracę. Pozdrawiamy serdecznie, czekając na Państwa w naszej szkole.

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego

W Międzyszkolnym Konkursie  Bożonarodzeniowym organizowanym przez PSP nr 9 brało udział kilkoro uczniów naszej szkoły. Wyniki konkursu zostały opublikowane w styczniu. 

I miejsce w kategorii klas 4 otrzymał Bartłomiej Kaczmarczyk.

Gratulujemy

  

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.psp9.radom.pl/psp9_2012/index.php/pl/strona-glowna/948-wyniki-xiii-miedzyszkolnego


 

Międzyszkolny Konkurs Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu informatyczno - plastycznego organizowanego w ramach Dnia Bezpiecznego Intenetu.

Konkurs przeznaczony jest dla klas 4-6. 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

-     szkolnym,

-     międzyszkolnym

Prace muszą być indywidualne, własne i niepublikowane wcześniej.

Etap szkolny konkursu obejmuje przygotowanie przez uczniów pracy graficznej na komputerze lub plastycznej nawiązujących do tegorocznego hasła
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Praca może być wykonana:

 - dowolną techniką plastyczną na  formacie A3

 - w programie graficznym Paint, Gimp,Video Maker,format A4, nie może zawierać  wstawionych gotowych clipartów.
 
Prace mają być wykonane własnoręcznie przez uczniów i wydrukowane. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

Szkolna komisja konkursowa wyłoni maksymalnie po dwie  najlepsze prace  z każdej kategorii konkursu.

Etap międzyszkolny: prace wraz z informacją o uczestniku (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun) należy przesłać do 13 marca 2020 roku (piątek) wraz z kartą  zgłoszenia lub złożyć 

w sekretariacie szkoły, bądź u organizatora konkursu sala nr 8.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 marca 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.psp19.radom.pl

Nagrody będą do  odebrania  w sekretariacie szkoły lub u opiekuna w sali nr 8.

Prace przekazane na konkurs pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

 ZAPRASZAMY


 

WALENTYNKI 2020

WALENTYNKI

Walentynki to święto które obchodzimy co roku 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów i kartek pocztowych dla osób które darzymy sympatią i lubimy.

Sekcja informacyjna Samorządu Uczniowskiego z opiekunem p. Aleksandrą Dziubasik przygotowali tegoroczną Pocztę Walentynkową. Uczniowie klasy 6B: Anna Durasiewicz, Mateusz Prażmowski oraz Zuzanna Kacprzak pełnili rolę doręczycieli przesyłek J

Ze względu na termin ferii zimowych walentynki powędrowały do swoich odbiorców już na początku lutego.

Dziękujemy za włączenie się do wspólnej zabawy i życzymy wszystkim miłości oraz radości nie tylko w Walentynki.

WALENTYNKI 2