Konkurs na plakat promujący Dzień Ziemi

 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII
 
Regulamin:
 
„Celem konkursu jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, wymieraniem
 
gatunków czy brakiem wody, zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej
 
przyjazny dla Naszej planety”.
 
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego Dzień Ziemi. Plakat powinien
 
zawierać elementy graficzne oraz tekstowe, oraz mieć format A3. Technika wykonania pracy
 
jest dowolna. Autorem plakatu może być jedna osoba.
 
2. Prace oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu jury konkursu.
 
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy natomiast laureaci I-III miejsca
 
atrakcyjne nagrody.
 
4. W ocenie pracy przede wszystkim będzie oceniane:
 
realizacja tematu konkursu,
 
estetyka wykonania pracy,
 
pomysłowość i oryginalność.
 
5. Podpisane (na odwrocie) prace należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego
 
do dnia 18.04.2024r.
 
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
 
autorskich do plakatu.
 
7. Prace konkursowe przechodzą na własność szkoły (nie będą zwracane).
 
8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 22.04.2024 r.
 
Wszystkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu p. Olgi Szczepańskiej
 
i p. Michała Szpilskiego.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU