Regulamin konkursu plastyczno - technicznego "Ekoludek - drugie życie śmieci".

Regulamin konkursu:

 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19

  
    - wychowawca klasy 1 Aneta Paliczuk

2. Celem konkursu jest propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zachęcanie do 

    ponownego zastosowania odpadów, poprzez zabawę rozwijającą inwencje twórcze i zdolności

    manualne dziecka.

3. W konkursie mogą brać udział dzieci z oddziału 0 oraz klasy  I-III.

4. Konkurs polega na wykonaniu autorskiej pracy przestrzennej z materiałów nadających się do

    powtórnego przetworzenia. Technika pracy jest dowolna.

5. Pracę należy dostarczyć do 19 kwietnia do sali nr 4.

6. „Ekoludka” oceniać będzie jury konkursowe. Pod uwagę brane będą: kreatywność,

     samodzielność, estetyka wykonania pracy, wkład pracy, różnorodność wykorzystanych

     materiałów.

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 kwietnia br. podczas akademii z okazji Dnia Ziemi.

    Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

8. Prace konkursowe można będzie obejrzeć podczas wystawy zorganizowanej na korytarzu
   
    szkolnym.

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu i wyrażeniem zgody

    przez Uczestnika na publikację pracy na stronie internetowej PSP 19.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!