Ogłoszenie ferie

OGŁOSZENIE

W okresie ferii tj. od 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r. oddział przedszkolny będzie czynny od 700 do 1200

ŚWIETLICA BĘDZIE NIECZYNNA (FERIE ZIMOWE)

Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dzieci

do godz. 730 i odbioru do godz. 1200

Proszę złożyć pisemną deklarację korzystania z oddziału „0”

w okresie ferii do nauczyciela p. Krystyny Kapciak