KARTA MIEJSKA NA LUTY 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na LUTY !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  31.01.2018 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.             

                   Odbiór 01.02.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00