KARTA MIEJSKA NA II SEMESTR 2020/2021

KARTA MIEJSKA

NA II SEMESTR 2020/2021

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 28.01.2021 r. (czwartek) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.

Doładowanie będzie obowiązywało cały II semestr tj. od 1 lutego do końca czerwca!!!

Odbiór 29.01.2021 r. (piątek) od godz. 10.00

                     UWAGA jest to jedyny TERMIN!!!