Spotkanie z absolwentem szkoły Dariuszem Wasiakiem – 28.05.2019

28 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z absolwentem naszej szkoły, porucznikiem w stanie spoczynku Dariuszem Wasiakiem.

Dariusz Wasiak ukończył naszą szkołę w 1985 roku. Następnie zdał kilkuetapowe egzaminy wstępne do Liceum Lotniczego w Dęblinie i jako jeden z nielicznych ukończył szkołę w 1989 roku. Został pilotem śmigłowców. Kształcił się następnie w szkole Podchorążych Lotnictwa, a studia magisterskie ukończył z zakresu pedagogiki specjalnej. Spędził tysiące godzin w powietrzu, a sztukę pilotażu doskonalił m.in. w Alpach. Uczestniczył w dwóch misjach wojskowych              w Iraku i jednej misji w Afganistanie. Podczas wizyty Jana Pawła II w 1997r. latał z przedstawicielami episkopatu i gośćmi z Watykanu.

Podczas spotkania pan Dariusz prezentował liczne zdjęcia i pamiątki z czasów swojej służby wojskowej. Opowiadał o przeżyciach szkolnych, swojej fascynacji szybownictwem i lotnictwem oraz o tym jak wielką pasją była niego służba w wojsku. Największym wyzwaniem była oczywiście ta podczas misji wojennych. Opowieść o niebezpieczeństwach i tamtej atmosferze, upłynęła ze spokojem choć ogromnym podkreśleniem, że wojna to czas bólu i śmierci, a przeżycia tam doświadczone pozostaną na całe życie. Tak zresztą jak nawiązane w tych trudnych chwilach przyjaźnie i znajomości. Żartował przy tym, że wojskowa emerytura nadeszła zbyt wcześnie.                

Nasz gość zachęcał do nauki już w szkole podstawowej i stałego rozwoju w dorosłym życiu. W atmosferze towarzyskiej rozmowy dzieci czuły się pewnie , zaglądały do albumów, z zainteresowaniem pytały o przebieg służby, arkana sztuki pilotażu, pytały o szczegóły i oglądały detale umundurowania.

Pan Dariusz wspominał także naukę w naszej szkole. Świetnie pamiętał nazwiska nauczycieli i kolegów z klasy. Okazało się, że na sali zasiadają synowie i kuzyni niektórych z nich. Z pewnością przekazali już swoim najbliższym pozdrowienia od naszego gościa.

Dziękujemy serdecznie Panu Dariuszowi za przybycie do nas, wspólne spędzenie   z nami czasu i podzielenie się z nami swoją pasją i drogą.

thumbnail 20190528 130459

 thumbnail 20190528 130644

thumbnail IMG 0964

thumbnail IMG 0969

Spotkanie z absolwentem - Wernisaż Oli Gacy

12 września 2017 roku w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie- wernisaż Aleksandry Gacy, absolwentki naszej szkoły w 2009r. 

   Ola ukończyła z wyróżnieniem Liceum Plastyczne im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Aktualnie jest studentką Akademii Plastycznej we Wrocławiu, gdzie poznaje tajniki architektury wnętrz. Jest laureatką kilku konkursów oraz stypendystką Rady Miasta  za osiągniecia artystyczne i działalność społeczną . Jej prace prezentowane były na wystawach w Bydgoszczy i Białymstoku. 

Podczas wernisażu zorganizowanego na korytarzach naszej szkoły obejrzeliśmy wybrane przez Olę prace malarskie i graficzne, a także fotografie rzeźb. Na nasze spotkanie przybyli rodzice, uczniowie i zaproszeni goście:Pan Adam Bocheński - radny Rady Miejskiej, koledzy Oli  z podstawówki- nasi absolwenci , przyjaciele z gimnazjum i liceum. Bohaterkę dnia wspierali rodzice, siostra oraz ich znajomi i przyjaciele. Z zainteresowaniem oglądali wystawę uczniowie i nauczyciele naszej szkoły z panią Dyrektor Jolantą Szpilską

Opowieści o drodze do sal wystawowych i konkursów cieszyły się uwagą i zainteresowaniem , podobnie jak prezentowane prace. Podziw, jaki budziła twórczość Aleksandry Gacy dobrze wróży jej dalszej karierze.  

Jak na prawdziwy wernisaż przystało nie zabrakło słodkiego poczęstunku sponsorowanego przez najbliższych Oli oraz wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

W szkole, oprócz wspomnień i życzliwych westchnień nad talentem, pozostał upominek - dwa projekty wnętrz wykonane przez Olę. Dziękujemy i życzymy sukcesów.

og2

a

b

c

og


Absolwenci o naszej szkole

ABSOLWENCI SIĘ WYPOWIEDZIELI…

Przeprowadziliśmy ankietę umożliwiającą wypowiedzi na temat naszej szkoły oraz  odczuć  i wspomnień z czasów  nauki. Ankietowani to rodzice i rodzeństwo naszych obecnych uczniów.

Pierwsza grupa to  rodzice reprezentowani przez 33 osoby w wieku od 35  do 42 lat, w tym 21 kobiet i 11 mężczyzn. Większość absolwentów podjęła i ukończyła szkoły zawodowe (zasadnicze i technika) oraz uzyskała  wykształcenie średnie. Zdecydowana większość pracuje zawodowo. Ankietowani w zdecydowanej większości  podkreślają  swoje dobre przygotowanie przez naszą szkołę  do dalszej nauki.                                                     

Dostrzeżono zmiany pojawiające w szkole. Dotyczy to zwłaszcza poprawy warunków lokalowych i bazy dydaktycznej, pomocy dzieciom mającym problemy w nauce, otwarcia szkoły na problemy dzieci. Są  też inne uwagi, np. ”ale ja na przerwie wychodziłam na podwórko”, „ myślę, że szkoła jest bardziej przyjazna”.

Zdecydowana większość  ankietowanych nie potrafiła zaproponować zmian, które ułatwiłyby lepszy start kolejnym rocznikom.  

Zdaniem rodziców i absolwentów mocnymi stronami szkoły są : baza dydaktyczna, współpraca z rodzicami, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, poziom przygotowywanych akademii. Za słabe strony szkoły uznano: atmosferę i brak kół zainteresowań.

Najlepiej zapamiętane zostały : wycieczki do lasu, apele i akademie, zabawy na przerwach, piece kaflowe, kino objazdowe, popalone fartuchy, przerwy na świeżym powietrzu, bale ośmioklasistów. Absolwenci wspominali ulubione przedmioty, pracujących z pasją  i zaangażowaniem nauczycieli oraz wyniesiony bogaty wachlarz umiejętności technicznych (m. in. wypieki, haftowanie).  Obok przyjemnych, licznie i bardzo dobrze wspominanych urokliwych obrazów,  dawni uczniowie pamiętają kary cielesne oraz narzędzie – „zielony kijek”. Ta niechlubna pamiątka dawnych metod wychowawczych gdzieś być może leży, ale zupełnie nie wiemy gdzie. W szkatule wspomnień znaleźć można też: „piękny czas”, „poczucie wspólnoty”,” szacunek uczniów do siebie i nauczycieli”, „sympatie i koleżeństwo”.

Rodzeństwo naszych obecnych uczniów to młodzi ludzie w wieku od 14 do 27 lat,  łącznie wypowiedziały się 22 osoby , 14 kobiet i 8 mężczyzn.

Przeważająca liczba ankietowanych uważa, że szkoła wystarczająco dobrze przygotowała ich do dalszej nauki. Mogliśmy także przeczytać wypowiedź,  że „nauczyciele mieli ogromny wpływ na to kim jestem dzisiaj”. Nasi młodzi absolwenci, aby ułatwić lepszy start na kolejnym etapie edukacyjnym proponują zwiększenie nacisku na naukę języków obcych.

Według tej grupy najmocniejszą stroną jest baza dydaktyczna,  dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, atmosfera i wycieczki. Satysfakcjonuje nas spójna ocena wcześniejszych absolwentów a obecnie rodziców i absolwentów ostatnich lat. Młodzi obserwatorzy życia szkolnego nie wskazują wyraźnie  słabych stron szkoły.

W pamięci młodzieży pozostały: moment przejścia do nowego budynku, festyny, a na nich występy, nagrody, ulubione lekcje, nauczyciele i przedmioty, wigilie klasowe, uroczystość 100-lecia szkoły, rozstania na zakończenie szkoły.  Zdecydowana większość miło wspomina  czas i atmosferę panującą  w szkole.

                                                                     Dziękujemy wszystkim za udział w  ankiecie


 

Spotkanie z absolwentką

Spotkanie z absolwentką szkoły Katarzyną Grotek 24 marca 2017r

Z wielką uwagą i zainteresowaniem wysłuchaliśmy wszystkiego, co zechciała nam opowiedzieć o sobie Katarzyna Grotek, albo po prostu Kasia, bo dopiero jutro skończy 18 lat.

Kasia była uczennicą naszej szkoły w latach 2005-2012, następnie uczęszczała do klasy sportowej Publicznego Gimnazjum nr 13. Obecnie jest w drugiej klasie IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tytusa Chałubińskiego. W szkole podstawowej była prymuską, bardzo dobre wyniki w nauce osiągała w szkołach wyższych stopni.

Sukcesy sportowe, które zaprowadziły naszego gościa do drugiej ligi siatkówki, wykiełkowały w naszej szkole. Swoją przygodę ze sportem kontynuowała w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym przy PG 13. Obecnie jest zawodniczką drugoligowej drużyny siatkówki Radomka Radom. Odnosi też sukcesy w innych dyscyplinach reprezentując swoją szkołę.

Naszą szkołę dobrze wspomina – jako miejsce, gdzie świetnie się czuła i wiele nauczyła. Szczególnie ciepło wyraża się o swojej klasie . Całe środowisko naszej szkoły pamięta jako przyjazne. Podczas spotkania dała się też zauważyć trwającą wciąż więź przyjaźni łączącą ją z wychowawczynią panią Dorotą Nowakowską.

Zaprezentowała kilka ćwiczeń z własnych treningów a także niestety niewielką część swoich siatkarskich umiejętności. Chętnie też obejrzeliśmy trofea sportowe naszego gościa – dyplomy i puchary.

W planach ma dalszy rozwój sportowy i umysłowy. Zamierza zdać maturę i podjąć naukę na studiach wyższych .

Dla uczniów naszej szkoły spotkanie było interesujące i atrakcyjne z uwagi na osobowość i osiągnięcia absolwentki. Kasia otrzymała od nas najlepsze życzenia dalszego rozwoju kariery i wiele szczęścia z okazji 18-tych urodzin. Będziemy najwierniejszymi przyjaciółmi.Więcej zdjęć Kasi na stronie