PODZIĘKOWANIA :)

images 1

Koniec roku zbliża się już wielkimi krokami, dobiegają końca wszystkie zaplanowane na ten rok szkolny akcje i działania. Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w prace Szkolnego Klubu Wolontariatu, a szczególnie tym, z którymi spotykamy się po raz ostatni. Żegnamy więc i dziękujemy za współpracę wolontariuszkom z klas VIII, Paulinie Kaczmarczyk, Agacie Krajewskiej Darii Łyczak, Izie Kołsut, Kindze Machnio, Kindze Pacynie i Natalii Tworek. Życzymy Wam dalszych sukcesów …………. i już za Wami tęsknimy.

 

Opiekunowie SKW


Zabawa karnawałwa

24 stycznia podczas szkolnej zabawy karnawałowej dziewczęta z VIIa bawiły się z dziećmi z klas 0-III. Wystąpiły w przygotowanych kostiumach Muszkieterek oraz Księżniczek Disney'a.

Zabawa zamknęła półrocze szkolne  i czas wytężonej pracy.

 

RODACY BOHATEROM

Akcja Rodacy Bohaterom po raz drugi przeprowadzona w środowisku szkolnym przyniosła efekty.

Zebraliśmy produkty żywnościowe o wadze prawie 200 kilogramów. Wykonaliśmy kilka kart okolicznościowych dla kombatantów zamieszkujących dawne kresy. Dziękowaliśmy za ich postawę w przeszłości, której zawdzięczamy naszą teraźniejszość, życzyliśmy zdrowia i pomyślności . Na stronie Stowarzyszenia Odra-Niemen pojawiła się lokalizacja naszej szkoły jako koordynatora akcji paczkowej. Otrzymaliśmy podziękowania złożone w imieniu organizacji kombatanckich działających na Białorusi, Litwie i na Ukrainie.

Dziękujemy wszystkm uczestniczącycm w zbiórce : rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz pracownikom  szkoły i indywidualnym ofiarodawcom spoza społeczności naszej szkoły.


Przedświąteczne wizyty

7 grudnia przedstawiciele klubu odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Struga.

Dziewczęta z klasy VIII składały życzenia, drobne upominki. Dla mieszkańców i przybyłych  najważniejszym przeżyciem było samo spotkanie pełne dobrych słów i gestów.

Podczas tej samej wyprawy wolontariuszki spotkały się z dziećmi z Ośrodka Socjoterapii dla Dzieci Słabowidzących i Niedowidzących. Było miło i serdecznie.

Zarówno spotkanie z seniorami jak i rówieśnikami zpisujemy jako zaszczytny i drogi obowiązek.

Zbieramy nakrętki i korki

 Od listopada zbieramy nakrętki i korki na rzecz chorych dzieci. Akcja jest prowadzona przez Agatę i Paulinę we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „ Arka” w Radomiu. Korki przynosimy do pudła przy sali gimnastycznej.

w10

Zabawy z przedszkolakami

Szkolny Klub Wolontariatu poszerza ofertę aktywności na rzecz naszej społeczności . Agata , Paulina z klasy VIII b raz w tygodniu uczą zabawy i bawią się z dziećmi z klasy O. To praca czy przyjemność?

w11