Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza

Kontakt

Adres:
ul. Energetyków 10 Radom mazowieckie 26-600

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 48 360-67-66

Faks: 48 360-67-66

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 

 logo

 

Adres skrytki na platformie ePUAP: /PSP19RADOM/SkrytkaESP

 

 

images

 

Skrzynka Doręczeń do doręczeń elektronicznych: 

AE:PL-59757-38492-UUVTU-30

 

 

 


 

 

IOD

 

KONTAKT z Inspektorem Ochrony Danych

1. Imię i nazwisko inspektora ochrony danych – Tomasz Paprocki

2. kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza ul. Energetyków 10, 26-600 Radom" oraz pod adresem e-mail iod@psp19.radom.pl

3. Dane mailowe: E-mail:     iod@psp19.radom.pl

 


 

 

 

ZATRUDNIENIE - Aplikację proszę przesłać na adres e-mail zatrudnienie@psp19.radom.pl, podając w tytule stanowisko pracy.

 

Uwaga:

Dokumenty przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej na w/w adres e-mail.

 

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu ,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@psp19.radom.pl, należy

pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach

związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a

inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji

dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o

ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach

rekrutacji.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej

i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej

i przyszłych rekrutacji, czas przechowywania określono na 2 lata

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych zawartych w formularzu i dołączonych dokumentach

nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie

się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z

pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów

naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co

oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla

uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w

tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających

spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest

konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów