XIX Dni Teatru w Szkole

Trudną decyzję o wyborze patrona szkolnych Dni Teatru w roku poświęconym odzyskaniu niepodległości rzez Polske po raz setny, podjęto po starannej retrospekcji poprzednich twórców. Dotychczas tematów do prezentacji teatralnych dostarczały nam utwory wybitny.Oto nasi  patroni:

Julisz Słowacki

Adam Mickiewicz- trzykrotnie 

Jan Kochanowski- czterokrotnie

Jan Brzechwa- dwukrotnie

Maria Konopnicka

Ewa Szelburg Zarembina

Julian Tuwim

Wanda Chotomska

Ignacy Krasicki - dwukrotnie

Aleksander Fredro - dwukrotnie

Po raz trzeci patronem Dni teatru został Aleksander Fredro, którego twórczośc komediowa i z pozoru łatwa w odbiorze stała się też źródłem przemyśleń i analiz polskiego humoru i charakteru. 

Projekt zakładał udział w zadaniach: Plakat teatralny Projekt scenografii teatralnej Dekoracja teatralna Konkurs literacki Przegląd teatralny Spektakl teatralny Efektem realizacji zadań były wystawy prezentujące prace uczniów: "Plakat teatralny" oraz "Dekoracje teatralne", konkurs literacki, prezentacje teatralne. zwieńczeniem tegorocznych Dni Teatru była prezentacja Spektaklu " Dziady" przygotowanego w ubiegłym roku przez uczniów klasy 7a i klas ósmych.

GRA MIEJSKA

W ramach uczestnictwa w programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa” nasza szkoła wraz z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz PSP nr 9, PSP nr 13, PSP nr 18 i PSP nr 24 przygotowała i przeprowadziła Grę Miejską, której celem było popularyzowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych oraz rozwoju umiejętności ich skutecznej ochrony. Zadaniem uczestników Gry było poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi (obszar: Park Kościuszki, ulica Żeromskiego, RODON, PSP nr 13) oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymywali punkty, których liczba zależna była od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji. Uczestnikami Gry byli uczniowie pięciu szkół: PSP nr 9 PSP nr 13, PSP nr 18, PSP nr 19 (uczennice z klasy VI – Aleksandra Bińkowska, Aleksandra Słomka, Katarzyna Koszla, Zuzanna Zych, Alicja Sikorska) i PSP nr 24. Każdy zespół uczestników Gry zobowiązany był do posiadania telefonu z aplikacją skanera kodów QR. Uczniowie poruszali się pieszo pod opieką nauczyciela. Pierwsze miejsce z największą liczbą punktów zajęła PSP nr 18, a drugie miejsce z taką samą liczbą punktów pozostałe cztery szkoły. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Uczestnikom gratulujemy!

11

12

13

14

15

16

17

18

Program edukacyjny: Twoje dane - Twoja sprawa

Koordynatorzy: Monika Flont, Patrycja Marzec

    PSP nr 19 w Radomiu uczestniczy w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego: „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”.

   W ramach uczestnictwa w programie i z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych została przygotowana szkolna gazetka dla uczniów zawierająca najistotniejsze informacje na temat ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpiecznego korzystania z Internetu (źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

   Uczniowie na lekcjach wychowawczych dowiedzieli się, co to są dane osobowe, jak je chronić, poznali przykłady dotyczące: ochrony danych osobowych, prawa do prywatności w sieci, korzystania z serwisów społecznościowych o działaniach niepożądanych w sieci, grach i zabawach w sieci oraz co każdy uczeń powinien wiedzieć.

GetAttachmentThumbnail

Szkoła Młodych Patriotów

100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Rocznica   ta w oczywisty sposób wymaga niezwykłego upmiętnienia. Dość powiedzieć, że każde polskie serce przyspiesza,na myśl o bolesnej utracie wolności i dostaje turbodoładowania , gdy słyszy, że wolność, ta nagroda odważnych i dumnych ludzi, nadeszła. Skupiając wokół zadań projektu dzieci najbardziej liczymy na ich pamięć, na wiellkie wspominanie jak nieobojętne i emocjonujące chwle przed nami. 

Stąd też szereg działań - zadań zrealizowanych w ramach projektu  i konkursu Szkoła Młodych Patriotów .

Zadania podjete i zrealizowane w szkole:

 

 

 

 

 

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań konkursowych „ Szkoła młodych patriotów” V edycja Realizacja zadań konkursowych została podjęta w drugim półroczu. Zrealizowane zadania objęły w różnych formach wszystkich uczniów szkoły( bez klasy 0)

Zadanie 1.

Realizacja zadania była jednocześnie kulminacją większości podejmowanych działań. Uczniowie klas VII obserwowali i rozmawiali zarówno z kolegami jak i z nauczycielami. Aby spotkanie z tematem patriotyzmu nie było szablonem realizowanym na lekcjach , otworzyło je oglądnie i komentowanie plakatów z kolekcji „ Gazety Wojenne”. Uczniowie wypowiadali się na temat postaw patriotycznych podczas wojny wykorzystując wiedze historyczną oraz obserwacje współczesnych postaw i wypowiedzi. Tłem dla spotkania były plakaty klasy V- tej. Jest to zadanie udokumentowane fotograficznie własnym aparatem.

Zadanie2.

Wypowiedź plastyczna na temat patriotyzmu powstała podczas lekcji plastyki w klasie V. Rozpoczęcie pracy poprzedziła pogadanka na temat Ojczyzny, patriotyzmu i sposobów wyrażania i wypowiadania się za pomocą znaku plastycznego. Najlepsze projekty i wykonanie zostały zaprezentowane na wystawie w korytarzu pierwszego piętra. Będą stanowiły uzupełnienie stałej ekspozycji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zadanie 3.

Sondaż na temat postaw patriotycznych zainicjowała lekcja języka w klasie VIb. Uczniowie wypowiadali się na temat patriotyzmu dnia codziennego. Podali przykłady własnych zachowań, troski o poprawność języka, szacunek dla symboli. Lekcja okazała się jednak tylko wyjście m do sformułowania pytań sondażu. Efektem przeprowadzonych sondaży i obserwacji były materiały w formie pisemnej pracy domowej.

Zadanie 5.

Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej skierowany został do uczniów klas I- VII. Zgłoszono 8 uczniów w dwóch grupach wiekowych. Uczennice z klasy III c i y VI a zaprezentowały wysoki poziom i reprezentowały szkołę w konkursie zewnętrznym. Niestety nie udało się odzyskać zdjęć z telefonów osób , które fotografowały konkurs.

Zadanie 6.

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej przeznaczony był dla uczniów klas IV- VII. Zgłoszono 6 uczniów oraz chór z klasy VIa Uczennice z klasy III c i y VI a. Najlepiej wykonali pieśni uczniowie z klasy V. Zadanie 7.

Kodeks Postaw Patriotycznych został zredagowany po spotkaniu konwersatoryjnym klas VII-mych. Jest zapis wynikający z wypowiedzi przemyśleń uczniów.

Zadanie 8.

Inspiracją dla realizacji zadania była dwukierunkowa praca z klasą V- tą. Uczniowie tej klasy uczestniczą w konkursach czytelniczych, współpracują z biblioteka szkolną, są aktywni na zajęciach szkolnego teatru. Tematem lekcji były legendy jako literackie źródło poznania małej ojczyzny. Niektóre wypowiedzi zbyt daleko odbiegły od tematu. Kilka było interesujący.

Zadanie 9.

Udział w kursie Szkoła młodych patriotów.

XVIII Dni Teatru w Szkole

Dni Teatru w Szkole to projekt, którego celem w tym roku jest przybliżenie  wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Hasłem tegorocznych Dni Teatru " Wyście  krzepcy i młodzi, jedźcie służyć krajowi.

Zielona Szkola

W maju przez 5 dni uczniowie klasy Vi IV b przemierzali Szlak Piastowski, czyli zwiedzili miejsca, gdzie narodziła sie Polska.